profile image
by AdvocaatBroeke
on 21/12/20

AdvocaatBroeke

#PartijOverveen i.o. wil de belangen van Overveen beter behartigen dan tot nu toe binnen de gemeente #Bloemendaal het geval is. Overveen ligt letterlijk op een afslag vd Gemeente Haarlem. De verkeersdrukte in Overveen neemt toe. Overveen is de veel publiek domein kwijtgeraakt 1/5 de uitbreiding van tennispark WOC de bebouwing Marine hospitaal, tennispark Wimbledon en nu bij het milieuplein bij de Watertoren. Ook is besloten tijdelijke statushouders in de Overveen onder te brengen, terwijl deze eerst in de kern van #Bloemendaal zouden worden ondergebracht. Verder dient Overveen als veelzijdige dorp te worden gezien, het telt naast sociale woningbouw ook landgoederen binnen zijn grenzen. Zoals Brouwerskolk en buitenplaats Belvedère als ook Elswout. Daarnaast natuurparken #Middenduin en Waterleidingen PWN waar de project ontwikkelaar #Cobraspen al plannen voor de het klaar liggen om te bebouwen. Met de zegen van de toenmalig wethouder Kruijswijk GroenLinks, zelf woonachtig in Aerdenhout. Dan is er het Bloemendaalsestrand en het Natuurgebied #met strandtenten en de vele eetgelegenheden zoals bv #KleinCentraal PartijOverveen vindt dat Overveen in veel opzichten weinig te zoeken heeft binnen de gemeente Bloemendaal en aanpalend Aerdenhout die slechts een functie kent bewonen van villa’s . De bedoeling is om te onderzoeken of Overveen als deelraad een betere vertegenwoordiging kan krijgen binnen het conglomeraat Bloemendaal waar vaak langdurige kwesties het besturen moeilijk maken.