profile image
by arbin5867
on 13/11/17
‪अर्काको कमज़ोरी खोज्नु भन्दा आफ्नो कमज़ोरी मेटाउन तर्फ लाग्नुस नेता ज्यूँ हरु जनताले विश्वास गर्नेछन।हैन भने जनता नयाँ वैकल्पिक शक्ति खोज्न बाध्य हुनेछन्।‬
‪#चेतना_होस ‬