profile image
by drigiman
on 24/4/18
ΨΟΖΣ465ΧΘΞ-ΩΣΨ - « Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τροποποίηση του χρόνου υποβολής οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων δραστηριότητας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59) ».
http://tinyurl.com/ycg8dhfz