profile image
by drigiman
on 25/1/18
ΦΕΚ B 123/2018 Τροποποίηση της με ΑΠ 17/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1719/Β΄ 16.5.2017): «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».
http://tinyurl.com/yaxwd4cg