profile image
by drigiman
on 24/5/17
ΦΕΚ A 75/2017
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφαλμάτων στον ν. 4472/2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74/Α΄/19.5.2017, και στο άρθρο 87 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
- στη σελίδα 1036, στην Β΄ στήλη, στον 49ο στίχο, το στοιχείο «Po» αντικαθίσταται με το ορθό «P0»,
- στη σελίδα 1036, στην Β΄ στήλη, στον 54ο στίχο, το στοιχείο «Pomax» αντικαθίσταται με το ορθό «Pmax»,
- στη σελίδα 1037, στην Α΄ στήλη, στον 4ο στίχο, το στοιχείο «Pvmax» αντικαθίσταται με το ορθό «Pmax»,
- στη σελίδα 1037, στην Α΄ στήλη, στον 9ο στίχο, το στοιχείο «PHCD» αντικαθίσταται με το ορθό «PHCD»,
- στη σελίδα 1037, στην Α΄ στήλη, στον 15ο στίχο, το στοιχείο «PNEW» αντικαθίσταται με το ορθό «PNEW»,
- στη σελίδα 1037, στην Α΄ στήλη, στον 21ο στίχο, η λέξη «ήτοι» διαγράφεται,
- στη σελίδα 1037, στην Α΄ στήλη, στον 34ο στίχο, το στοιχείο «αi» αντικαθίσταται με το ορθό «αi»,
- στη σελίδα 1037, στην Α΄ στήλη, στον 35ο στίχο, ο μαθηματικός τύπος «αο=-14, α1 = 2.5•10 -6, α2 = 1•10 -16» αντικαθίσταται με τον ορθό «α0 = 14, α1 = 2.5•10-6, α2 = 1•10-16»,
- στη σελίδα 1037, στην Α΄ στήλη, στον 36ο στίχο, το στοιχείο «βi» αντικαθίσταται με το ορθό «βi»,
- στη σελίδα 1037, στην Α΄ στήλη, στον 42ο στίχο, ο μαθηματικός τύπος «βο = 2,5, β1 = 1•10-6, β2 = 1,5•10-16» αντικαθίσταται με τον ορθό «β0 = 2,5, β1 = 1•10-6, β2 = 1,5•10-16»,
- στη σελίδα 1037, στην Α΄ στήλη, στον 43ο στίχο, το στοιχείο «I50» αντικαθίσταται με το ορθό «I50»,
- στη σελίδα 1037, στην Α΄ στήλη, στον 49ο στίχο, το στοιχείο «INEW» αντικαθίσταται με το ορθό «INEW»,
- στη σελίδα 1037, στην Β΄ στήλη, στον 3ο στίχο, το στοιχείο IHGD αντικαθίσταται με το ορθό «IHCD»,
- στη σελίδα 1037, στην Β΄ στήλη, στον 14ο στίχο,
http://tinyurl.com/k2ap9m7