profile image
by GovCyprus
on 4/7/17
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Φ.Π.Α
Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, σύντομα θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική πληρωμή επιστροφών Φ.Π.Α. μέσω τραπεζικού εμβάσματος, τερματίζοντας έτσι την έκδοση τραπεζικών επιταγών προς τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα.
Ως εκ τούτου, όλα τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα τα οποία
- είτε έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για επιστροφή Φ.Π.Α. και αυτό δεν έχει ακόμη εξεταστεί από το Τμήμα Φορολογίας,
- είτε για οποιοδήποτε λόγο προτίθενται να υποβάλουν αίτημα επιστροφής Φ.Π.Α. στο μέλλον,
καλούνται όπως συμπληρώσουν το έντυπο (Τ.Φ. 1900)2017 με τις λεπτομέρειες του Τραπεζικού τους Λογαριασμού εξουσιοδοτώντας σχετικά τον Έφορο Φορολογίας.
Η υποβολή του εντύπου και οπιονδήποτε επισυνημμένων μπορεί να γίνει
- στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας ή
- ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Φορολογίας, 1471 Λευκωσία
Τονίζεται ότι κατά τη συμπλήρωση του εντύπου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα πιο κάτω:
- Ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) θα πρέπει να ανήκει στο όνομα του δικαιούχου της επιστροφής.
- Εάν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, η εξουσιοδότηση να σφραγιστεί στο μέρος δίπλα από το όνομα του εξουσιοδοτούντος με τη σφραγίδα του νομικού προσώπου.
Διευκρινίζεται ότι το Τμήμα Φορολογίας, από την ημερομηνία εφαρμογής της ηλεκτρονικής πληρωμής επιστροφών Φ.Π.Α. δεν θα προβαίνει σε καμία πληρωμή εκτός εάν έχει
υποβληθεί δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο (Τ.Φ. 1900)2017.