profile image
by drigiman
on 7/8/17
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής των πρότυπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 ( A 147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προσαρμοσμένα στις διατάξεις της με αριθμ.83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α. Β 2710).
http://tinyurl.com/y8smg5uz