profile image
by drigiman
on 8/3/17
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης
Τμήμα Εντύπων και Διαφάνειας
Αλ. Πάντου και Φραγκούδη 11,
10163, Καλλιθέα Αττικής
Πληρ: Κ.Παπαπετροπούλου
Τηλ: 210-9098.360

Αθήνα, 8/3/2017
Α.Π. 4471/2017

Θέμα : «Περί της τήρησης της νομοθεσίας για τη διαφημιστική δαπάνη».

Όπως γνωρίζετε από τις σχετικές εγκυκλίους μας, η Υπηρεσία μας , κατ' εφαρμογή των διατάξεων των αρθρ. 9 & 14 του ν. 2328/1995 (Α' 159) καθώς και της παρ. 3 του άρθρ. 24 του ν. 4339/2015 ( Α' 133) ασκεί εποπτεία επί της διαφημιστικής δραστηριότητας και των δαπανών δημοσίων σχέσεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, βάσει των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων 261/1997 ( Α'186) όπως έχει συμπληρωθεί με την Π.Υ.Σ. 50/2015 (Α'179) και 60/1997 ( Α' 53) αντίστοιχα.
Με βάση τα ανωτέρω, οι εν λόγω φορείς οφείλουν να καταθέτουν εμπρόθεσμα προς έγκριση τα ετήσια προγράμματα επικοινωνιακής προβολής τους καθώς και τα ετήσια απολογιστικά στοιχεία τους προκειμένου να λάβουν έγκριση δίχως την οποία η υλοποίηση των σχετικών δαπανών και προγραμμάτων καθίσταται αδύνατη (παρ. 4 άρθρ. 3 Π.Υ.Σ. 50/2015).
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της εκ του νόμου προβλεπόμενης διαδικασίας είναι :
α) η πιστότητα και συνάφεια των προϋπολογιστικών και των απολογιστικών στοιχείων εκάστου φορέα , ήτοι η αποφυγή υποβολής προς έγκριση προγραμμάτων δίχως ρεαλιστικά χαρακτηριστικά και προοπτική υλοποίησης και
β) η τήρηση της κατανομής των διαφημιστικών δαπανών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 4 του Π.Δ 261/1997 ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά στην ποσόστωση των Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης η οποία ανέρχεται στο 30% της συνολικής , ανά Μέσο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
Επίσης οφείλουν να υποβάλλουν τις ετήσιες καταστάσεις απασχολούμενων σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 60/1997 καθώς και τις καταστάσεις ετήσιας πραγματοποιηθείσας διαφημιστικής δαπάνης.
Περαιτέρω επισημαίνεται ότι με τη θεσμοθέτηση του ν. 4339/2015(Α' 133) και του Μητρώου Media On Line σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 & 53 του ως άνω νόμου, οριοθετείται για πρώτη φορά ο χώρος του διαδικτύου με ενημερωτικό χαρακτήρα και αποσαφηνίζεται, με διαφάνεια, o συνδεόμενος με την παροχή κρατικής διαφήμισης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω καλούνται οι φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα να τηρούν τη νομοθεσία περί διαφημιστικής δαπάνης στο σύνολό της , ιδιαιτέρως δε να υποβάλλουν προς έγκριση, ως έχουν υποχρέωση, τα επικοινωνιακά τους προγράμματα και να τηρούν την εκ του νόμου προβλεπόμενη κατανομή για τα Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης.
Η παρούσα εγκύκλιος να κοινοποιηθεί με ευθύνη των Αποδεκτών σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς τους (νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου).

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Νικόλαος Παππάς