Most Recent Jumbotweetshttp://jumbotweet.com/Most recent Jumbotweets on Jumbotweet.com.en-usarbin5867 's JumboTweethttp://jumbotweet.com//tweet/-180315http://jumbotweet.com//tweet/-180315‪अर्काको कमज़ोरी खोज्नु भन्दा आफ्नो कमज़ोरी मेटाउन तर्फ लाग्नुस नेता ज्यूँ हरु जनताले विश्वास गर्नेछन।हैन भने जनता नयाँ वैकल्पिक शक्ति खोज्न बाध्य हुनेछन्।‬‪#चेतना_होस ‬jumbotweetMon, 13 Nov 2017 08:04:36 -0500